Sunday, February 9, 2014

Monday, November 11, 2013

Кокос / Coconut


Дигитална илустрација, рађена за Studio Grafik

Digital illustration, made for Studio Grafik

Friday, January 25, 2013

Свети Никола / Saint Nicholas

Фреска и ганосис на сиги, 33,5x25 цм.

Fresco and ganosis on sedra, 33,5x25 cm.

Wednesday, August 29, 2012

Хиландарски Христос Пантократор / Christ Pantocrator


Фреска, јајчана темпера и ганосис на сиги, 35x24,5 цм.

Fresco, egg tempera and ganosis on sedra, 35x24,5 cm.

Thursday, July 12, 2012

Календар 2012 / Calendar 2012
Календар за 2012 годину, направљен за Градску управу за заштиту животне средине града Новог Сада.
Идеја и обликовање:  Kitchen&GoodWolf
Илустрације:  Владимир Бурсаћ
Штампа: Стојков

2012 Calendar, made for The City Government For The Environment Protection, Novi Sad, Serbia.
Idea and design: Kitchen& GoodWolf
Illustrations: Vladimir Bursać
Printing: Stojkov