Wednesday, August 29, 2012

Хиландарски Христос Пантократор / Christ Pantocrator


Фреска, јајчана темпера и ганосис на сиги, 35x24,5 цм.

Fresco, egg tempera and ganosis on sedra, 35x24,5 cm.