Wednesday, December 30, 2009

CHERUB - Убиство - Корице српског издања / CHERUB - The Killing - Serbian Cover


Дигитална илустрација, Photoshop и Painter.

Digital Illustration, Photoshop&Painter.

No comments: