Thursday, July 12, 2012

Календар 2012 / Calendar 2012
Календар за 2012 годину, направљен за Градску управу за заштиту животне средине града Новог Сада.
Идеја и обликовање:  Kitchen&GoodWolf
Илустрације:  Владимир Бурсаћ
Штампа: Стојков

2012 Calendar, made for The City Government For The Environment Protection, Novi Sad, Serbia.
Idea and design: Kitchen& GoodWolf
Illustrations: Vladimir Bursać
Printing: Stojkov

2 comments:

Miroslav B. Dusanic said...

Увијек се обрадујем и одушевим Твојим радовима. За мене Ти си један велики умјетник, свестран умјетник...

Vladimir Bursać said...

Хвала Вам Мирославе, Ваши коментари су увек подстрек за даљи рад.